VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Double
  number = InputBox("Bir sayı giriniz:")
  Dim x As Double
  x = number Mod 2

  If x = 0 Then
    MsgBox "Sayı Çifttir"
  Else
    MsgBox "Sayı Tektir"
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosyaları Uzantıya Göre Arama

VBA Tüm Worksheet'lerin Gizliliğini Kaldırmak

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Dört İşlem Yapan Örnek