VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Double
  number = InputBox("Bir sayı giriniz:")
  Dim x As Double
  x = number Mod 2

  If x = 0 Then
    MsgBox "Sayı Çifttir"
  Else
    MsgBox "Sayı Tektir"
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Hesap Makinesini Açmak