VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Double
  number = InputBox("Bir sayı giriniz:")
  Dim x As Double
  x = number Mod 2

  If x = 0 Then
    MsgBox "Sayı Çifttir"
  Else
    MsgBox "Sayı Tektir"
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

VBA Dosya Taşıma

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek