VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub countSubstring()
  Dim str1 As String
  Dim sub_string As String
  Dim temp_str As String
  Dim count As Integer
  Dim pos As Integer
  
  str1 = "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim."
  sub_string = "yazılım"
  
  temp_str = LCase(str1)
  
  pos = 1
  Do While pos > 0
    pos = InStr(pos, temp_str, LCase(sub_string))
    If pos > 0 Then
      count = count + 1
      pos = pos + 1
    End If
  Loop
  
  Debug.Print "Adet: " & count
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği