VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub CountDigits()
  Dim input_str As String
  Dim total As Integer
  Dim cnt As Integer
  Dim i As Integer
  input_str = "5:.Yazılım@#8!4..96"
  For i = 1 To Len(input_str)
    If IsNumeric(Mid(input_str, i, 1)) Then
      total = total + Val(Mid(input_str, i, 1))
      cnt = cnt + 1
    End If
  Next i
  MsgBox "Sayıların Toplamı: " & total
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Dosya Silme