VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub CountDigits()
  Dim input_str As String
  Dim total As Integer
  Dim cnt As Integer
  Dim i As Integer
  input_str = "5:.Yazılım@#8!4..96"
  For i = 1 To Len(input_str)
    If IsNumeric(Mid(input_str, i, 1)) Then
      total = total + Val(Mid(input_str, i, 1))
      cnt = cnt + 1
    End If
  Next i
  MsgBox "Sayıların Toplamı: " & total
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

VBA Diziye Eleman Ekleme

VBA 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği