VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub ExtractDigitsFromString()
  Dim str1 As String
  Dim res As String
  Dim i As Integer
  
  str1 = "Ben 30 yaşındayım ve 10 yıldır yazılım sektöründeyim"
  Debug.Print "Orjinal string : " & str1
  
  For i = 1 To Len(str1)
    If IsNumeric(Mid(str1, i, 1)) Then
      res = res & Mid(str1, i, 1)
    End If
  Next i
  
  Debug.Print res
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Tüm Birleştirilen Hücreleri Kaldırmak

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği