VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub RemovePunctuation()
  Dim str1 As String, newStr As String
  Dim i As Integer
  
  str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  Debug.Print "Orjinal string: " & str1
  
  newStr = ""
  For i = 1 To Len(str1)
    If (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 48 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 57) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 65 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 90) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 97 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 122) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) = 32) Then
      newStr = newStr & Mid(str1, i, 1)
    End If
  Next i
  
  Debug.Print "Yeni string: " & newStr
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

VBA Dosya Kopyalama

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği