VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub RemovePunctuation()
  Dim str1 As String, newStr As String
  Dim i As Integer
  
  str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  Debug.Print "Orjinal string: " & str1
  
  newStr = ""
  For i = 1 To Len(str1)
    If (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 48 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 57) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 65 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 90) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 97 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 122) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) = 32) Then
      newStr = newStr & Mid(str1, i, 1)
    End If
  Next i
  
  Debug.Print "Yeni string: " & newStr
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Öğrenmenin Dezavantajları Nelerdir?

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

VBA Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği