VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Public Function reverseWords(sentence As String) As String
  Dim words() As String
  words = Split(sentence, " ")
  Dim newWordList() As String
  ReDim newWordList(UBound(words))
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(words)
    newWordList(i) = StrReverse(words(i))
  Next i
  reverseWords = Join(newWordList, " ")
End Function

Sub testReverseWords()
  Dim str1 As String
  str1 = "Yazilim Güzeldir."
  MsgBox reverseWords(str1)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosya Silme

VBA Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

VBA Tüm Satırları Auto Fit Yapmak

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Sinüs Değerini Hesaplama