VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Public Function reverseWords(sentence As String) As String
  Dim words() As String
  words = Split(sentence, " ")
  Dim newWordList() As String
  ReDim newWordList(UBound(words))
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(words)
    newWordList(i) = StrReverse(words(i))
  Next i
  reverseWords = Join(newWordList, " ")
End Function

Sub testReverseWords()
  Dim str1 As String
  str1 = "Yazilim Güzeldir."
  MsgBox reverseWords(str1)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

VBA Guid Yaratmak

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Yorum İçeren Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak