VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA dilinde bir stringin büyük harfe çevrilmesi, "UCase" fonksiyonu ile yapılabilir. Aşağıdaki kod örneğinde, "orjinalMetin" adlı bir string değişkeni tanımlanır ve içeriği "büyük harfe çevirmek istiyorum" olarak verilir. Daha sonra, bu değişkenin içeriği "UCase" fonksiyonu ile büyük harfe çevrilir ve "sonucMetin" adlı bir değişkene atanır.

Dim orjinalMetin As String
Dim sonucMetin As String

orjinalMetin = "büyük harfe çevirmek istiyorum"
sonucMetin = UCase(orjinalMetin)

MsgBox sonucMetin

Kodun çalışması sonucunda, bir mesaj kutusu görüntülenecek ve içeriği "BÜYÜK HARFE ÇEVİRMEK İSTİYORUM" olacaktır.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Dosya Taşıma

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği