VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub Main()
  Dim str1 As String
  Dim res As String
  Dim l As Integer
  Dim mi As Integer
  
  str1 = "Yazilim"
  Debug.Print "Orjinal String: " & str1
  
  res = Mid(str1, 1, 1)
  l = Len(str1)
  
  mi = l \ 2

  res = res & Mid(str1, mi + 1, 1)
  res = res & Right(str1, 1)
  
  Debug.Print "Yeni String: " & res
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği