VBA Bir Stringin Küçük Harfe Çevrilmesi

VBA'da bir stringin küçük harfe çevrilmesi işlemi, VBA içerisinde bulunan "LCase" fonksiyonu ile yapılabilir. Bu fonksiyon, verilen string değerinin tüm harflerini küçük harfe çevirerek yeni bir string değerini döndürür.

Aşağıdaki VBA kod örneği, bir stringin küçük harfe çevrilmesi işlemini göstermektedir..

Sub StringiKucukHarfeCevir()
    Dim metin As String
    metin = "Bu bir ORNEK metindir"
    metin = LCase(metin)
    MsgBox metin
End Sub

Bu kod örneğinde, "metin" adında bir string değişkeni tanımlanmış ve değerine "Bu bir ORNEK metindir" string değeri atanmıştır. Daha sonra, tanımladığımız string değişkeni "LCase" fonksiyonu ile küçük harfe çevrilmiş ve ekranda "bu bir ornek metindir" şeklinde bir mesaj kutusu ile görüntülenmiştir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği