VBA Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub GetMiddleThreeChars(ByVal str1 As String)
  Debug.Print "Orjinal String: " & str1
  
  Dim mi As Integer
  mi = Len(str1) / 2
  
  Dim res As String
  res = Mid(str1, mi, 3)
  
  Debug.Print "Ortadaki Üç Karakter: " & res
End Sub

Sub Test()
  Call GetMiddleThreeChars("Yazilim")
  Call GetMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak