VBA Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub GetMiddleThreeChars(ByVal str1 As String)
  Debug.Print "Orjinal String: " & str1
  
  Dim mi As Integer
  mi = Len(str1) / 2
  
  Dim res As String
  res = Mid(str1, mi, 3)
  
  Debug.Print "Ortadaki Üç Karakter: " & res
End Sub

Sub Test()
  Call GetMiddleThreeChars("Yazilim")
  Call GetMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA Öğrenmenin Dezavantajları Nelerdir?