VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub sort_string()
  Dim str1 As String
  Dim lower As New Collection
  Dim upper As New Collection
  Dim i As Integer
  Dim c As String
  
  str1 = "YazLiM"
  Debug.Print "Orjinal String: " & str1
  
  For i = 1 To Len(str1)
    c = Mid(str1, i, 1)
    If c Like "[a-z]" Then
      lower.Add c
    Else
      upper.Add c
    End If
  Next i
  
  Dim sorted_str As String
  For Each c In lower
    sorted_str = sorted_str & c
  Next c
  For Each c In upper
    sorted_str = sorted_str & c
  Next c
  
  Debug.Print "Sonuç: " & sorted_str
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Yorum İçeren Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

VBA Dosya Silme

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme