VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub sort_string()
  Dim str1 As String
  Dim lower As New Collection
  Dim upper As New Collection
  Dim i As Integer
  Dim c As String
  
  str1 = "YazLiM"
  Debug.Print "Orjinal String: " & str1
  
  For i = 1 To Len(str1)
    c = Mid(str1, i, 1)
    If c Like "[a-z]" Then
      lower.Add c
    Else
      upper.Add c
    End If
  Next i
  
  Dim sorted_str As String
  For Each c In lower
    sorted_str = sorted_str & c
  Next c
  For Each c In upper
    sorted_str = sorted_str & c
  Next c
  
  Debug.Print "Sonuç: " & sorted_str
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA Dosya Kopyalama

VBA Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

VBA Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği