VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA (Visual Basic for Applications) programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için Date veri türünü ve Date fonksiyonunu kullanılabilir.

Sub BugununTarihi()
    Dim bugun As Date
    bugun = Date
    MsgBox "Bugünün tarihi: " & bugun
End Sub

Bu kod, Date veri türünü kullanarak bugun değişkenini tanımlar ve Date fonksiyonunu kullanarak bugünün tarihini atar. Sonra, MsgBox fonksiyonunu kullanarak tarihi mesaj kutusunda gösterir.

Çıktı aşağıdaki formatta olacaktır..

Bugünün tarihi: 16.02.2023


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dosya Taşıma

VBA Dosya Silme

VBA Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Şimdiki Zamanı Getirmek