VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim roll_number() As Variant: roll_number = Array(1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50)
  Dim sample_dict As Object: Set sample_dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  sample_dict.Add "Ankara", 6
  sample_dict.Add "Bursa", 16
  sample_dict.Add "İzmir", 35
  sample_dict.Add "İstanbul", 34
  
  Debug.Print "List: " & Join(roll_number, ", ")
  Debug.Print "Dictionary: "
  Dim key As Variant
  For Each key In sample_dict
    Debug.Print "(" & key & ", " & sample_dict(key) & ") "
  Next key
  
  Dim i As Long
  For i = LBound(roll_number) To UBound(roll_number)
    If Not sample_dict.Exists(roll_number(i)) Then
      roll_number(i) = vbNull
    End If
  Next i
  roll_number = Filter(roll_number, vbNull, False)
  Debug.Print "Eşleşenler: " & Join(roll_number, ", ")
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

VBA Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak