VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(9) As Integer
  numbers = Array(9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24)
  Dim flag As Integer: flag = 0

  Dim x As Integer
  x = InputBox("Bulunması istenen rakamı girin:")

  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers)
    If x = numbers(i) Then
      MsgBox "Bulundu, elemanın pozisyonu: " & i
      flag = 1
      Exit For
    End If
  Next i

  If flag = 0 Then
    MsgBox "Aranan eleman dizide bulunamadı."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Dosya Boyutunu Öğrenme

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği