VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(0 To 6) As Integer
  numbers(0) = 3
  numbers(1) = 4
  numbers(2) = 1
  numbers(3) = 9
  numbers(4) = 6
  numbers(5) = 2
  numbers(6) = 8

  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers) - 1
    Debug.Print numbers(i) & ", ";
  Next i
  Debug.Print numbers(UBound(numbers))

  Dim x As Integer
  x = InputBox("Eklenecek Sayiyi Girin:")

  Dim y As Integer
  y = InputBox("Eklenecek Index Numarasini Girin:")

  Dim j As Integer
  For j = UBound(numbers) To y + 1 Step -1
    numbers(j) = numbers(j - 1)
  Next j
  numbers(y) = x

  For i = 0 To UBound(numbers) - 1
    Debug.Print numbers(i) & ", ";
  Next i
  Debug.Print numbers(UBound(numbers))
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Guid Yaratmak

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Dosya Boyutunu Öğrenme