VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(0 To 6) As Integer
  numbers(0) = 3
  numbers(1) = 4
  numbers(2) = 1
  numbers(3) = 9
  numbers(4) = 6
  numbers(5) = 2
  numbers(6) = 8

  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers) - 1
    Debug.Print numbers(i) & ", ";
  Next i
  Debug.Print numbers(UBound(numbers))

  Dim x As Integer
  x = InputBox("Eklenecek Sayiyi Girin:")

  Dim y As Integer
  y = InputBox("Eklenecek Index Numarasini Girin:")

  Dim j As Integer
  For j = UBound(numbers) To y + 1 Step -1
    numbers(j) = numbers(j - 1)
  Next j
  numbers(y) = x

  For i = 0 To UBound(numbers) - 1
    Debug.Print numbers(i) & ", ";
  Next i
  Debug.Print numbers(UBound(numbers))
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

VBA Yorum İçeren Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...