VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Function firstLastSame(numberList As Variant) As Boolean
  Debug.Print "Listemiz: ";
  For i = LBound(numberList) To UBound(numberList)
    Debug.Print numberList(i) & " ";
  Next i
  Debug.Print
  
  firstNum = numberList(LBound(numberList))
  lastNum = numberList(UBound(numberList))
  
  firstLastSame = (firstNum = lastNum)
End Function

Sub Main()
  Dim numbersX As Variant
  numbersX = Array(10, 20, 30, 40, 10)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersX)
  
  Dim numbersY As Variant
  numbersY = Array(75, 65, 35, 75, 30)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersY)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosya Taşıma

VBA Guid Yaratmak

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

VBA Dosya Silme

VBA Aktif Olan Dışındaki Tüm Worksheet'leri Gizlemek