VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Function firstLastSame(numberList As Variant) As Boolean
  Debug.Print "Listemiz: ";
  For i = LBound(numberList) To UBound(numberList)
    Debug.Print numberList(i) & " ";
  Next i
  Debug.Print
  
  firstNum = numberList(LBound(numberList))
  lastNum = numberList(UBound(numberList))
  
  firstLastSame = (firstNum = lastNum)
End Function

Sub Main()
  Dim numbersX As Variant
  numbersX = Array(10, 20, 30, 40, 10)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersX)
  
  Dim numbersY As Variant
  numbersY = Array(75, 65, 35, 75, 30)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersY)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

VBA Sinüs Değerini Hesaplama

VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek