VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Function firstLastSame(numberList As Variant) As Boolean
  Debug.Print "Listemiz: ";
  For i = LBound(numberList) To UBound(numberList)
    Debug.Print numberList(i) & " ";
  Next i
  Debug.Print
  
  firstNum = numberList(LBound(numberList))
  lastNum = numberList(UBound(numberList))
  
  firstLastSame = (firstNum = lastNum)
End Function

Sub Main()
  Dim numbersX As Variant
  numbersX = Array(10, 20, 30, 40, 10)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersX)
  
  Dim numbersY As Variant
  numbersY = Array(75, 65, 35, 75, 30)
  Debug.Print "Sonuc: " & firstLastSame(numbersY)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Öğrenmenin Avantajları Nelerdir?

VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

VBA 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği