VBA Diziye Eleman Ekleme

Bu yazıda, VBA ile bir diziye eleman ekleme işlemi anlatılacaktır. Diziler, birden fazla değerin saklandığı veri yapılarıdır. Bu değerler aynı türden olmalıdır ve bir sıralama numarasına sahip olmalıdırlar. Dizilere eleman eklemek, dizi boyutunu artırmak veya diziye yeni bir değer eklemek anlamına gelir.

VBA'da bir dizi aşağıdaki şekilde oluşturulur. Örneğin, aşağıdaki kod bir Integer tipinde 5 elemanlı bir dizi oluşturmaktadır.

Dim sayilar(4) As Integer

Bu diziye eleman eklemek için, dizinin bir sıralama numarasına atama işlemi yapılır. Örneğin, aşağıdaki kod dizinin 1. elemanına 10 değerini atar.

sayilar(0) = 10

Ayrıca, bir dizinin boyutunu dinamik olarak artırmak için ReDim anahtar kelimesi kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod dizinin boyutunu 6'ya çıkarır.

ReDim Preserve sayilar(5)

 • Preserve anahtar kelimesi, dizinin mevcut elemanlarının kaybedilmemesi için kullanılır.

Aşağıdaki kod, bir dizi oluşturup diziye eleman ekleme işlemini gösterir..

Sub DiziyeElemanEkleme()
 Dim sayilar(4) As Integer
 sayilar(0) = 10
 sayilar(1) = 20
 sayilar(2) = 30
 sayilar(3) = 40
 sayilar(4) = 50
 
 ReDim Preserve sayilar(5)
 sayilar(5) = 60
 
 Dim i As Integer
 For i = 0 To UBound(sayilar)
  Debug.Print sayilar(i)
 Next i
End Sub

Bu kod, sayilar dizisindeki elemanları ekrana yazdırır. Ayrıca, dizinin boyutunu 6'ya çıkar


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

VBA Tüm Satırları Auto Fit Yapmak

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği