VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(7) As Integer
  numbers(0) = 3
  numbers(1) = 8
  numbers(2) = 1
  numbers(3) = 7
  numbers(4) = 2
  numbers(5) = 9
  numbers(6) = 5
  numbers(7) = 4
  
  Dim largest As Integer
  largest = numbers(0)
  
  Dim position As Integer
  position = 0
  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers)
    If numbers(i) > largest Then
      largest = numbers(i)
      position = i
    End If
  Next i
  
  MsgBox "En Büyük Sayı " & largest & " ve pozisyonu " & position
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Tüm Birleştirilen Hücreleri Kaldırmak

VBA Bugünün Tarihini Getirmek