VBA Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub Fibonacci()

  Dim n1 As Integer, n2 As Integer, n3 As Integer, count As Integer
  n1 = 0
  n2 = 1
  count = InputBox("Dizideki terim sayısını girin: ")
  Debug.Print n1 & " " & n2 & " "
  
  For i = 2 To count - 1
    n3 = n1 + n2
    Debug.Print n3 & " "
    n1 = n2
    n2 = n3
  Next i
  
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosya Taşıma

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek