VBA Dört İşlem Yapan Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Dim firstNumber As Integer, secondNumber As Integer, opt As Integer, add As Integer, 
sub As Integer, mul As Integer

Dim div As Double
Dim s As Object
Set s = CreateObject("WScript.Shell")
firstNumber = InputBox("İlk Sayiyi Girin:")
secondNumber = InputBox("Ikinci Sayiyi Girin:")
 
While (True)
  opt = s.Popup("Toplama için 1 giriniz" & vbNewLine & _
         "Çıkarma için 2 giriniz" & vbNewLine & _
         "Çarpma için 3 giriniz" & vbNewLine & _
         "Bölme için 4 giriniz" & vbNewLine & _
         "Çıkmak için 5 giriniz", 0, "Seçenekler", 4096 + 64)
  If opt = 1 Then
   add = firstNumber + secondNumber
   MsgBox "Sonuç: " & add
  ElseIf opt = 2 Then
   sub = firstNumber - secondNumber
   MsgBox "Sonuç: " & sub
  ElseIf opt = 3 Then
   mul = firstNumber * secondNumber
   MsgBox "Sonuç: " & mul
  ElseIf opt = 4 Then
   div = firstNumber / secondNumber
   MsgBox "Sonuç: " & div
  ElseIf opt = 5 Then
   Exit While
  End If
Wendİlginizi Çekebilir

VBA Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Öğrenmenin Avantajları Nelerdir?

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması