VBA Dosya Boyutunu Öğrenme

VBA ile dosya boyutunu öğrenmek, FileSystemObject kullanımı ile gerçekleştirilebilir.

Aşağıdaki kod örneğini inceleyelim..

Option Explicit

Sub DosyaBoyutunuOgren()
  Dim fso As FileSystemObject
  Dim dosya As File
  Dim dosyaYolu As String
  Dim dosyaBoyutu As Long

  Set fso = New FileSystemObject
  dosyaYolu = "C:\dosya.txt"

  If fso.FileExists(dosyaYolu) Then
    Set dosya = fso.GetFile(dosyaYolu)
    dosyaBoyutu = dosya.Size
    MsgBox dosyaBoyutu & " bayt"
  Else
    MsgBox dosyaYolu & " adresinde bir dosya bulunamadı."
  End If
End Sub

Bu kodda, ilk olarak FileSystemObject nesnesi oluşturuldu ve dosya yolu tanımlandı. Daha sonra, dosya yolunun geçerli bir dosya mı yoksa yok mu olduğu FileSystemObject.FileExists() metodu ile kontrol edildi. Dosya varsa, dosya nesnesi oluşturuldu ve dosya boyutu dosya.Size ile öğrenildi. Son olarak, dosya boyutu bir mesaj kutusunda görüntülendi.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

VBA Guid Yaratmak

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği