VBA Dosya Oluşturma

VBA'da bir dosya oluşturmak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

Sub Dosya_Olustur()
  DosyaYolu = "C:\deneme.txt"
  Set dosya = Fso.CreateTextFile(DosyaYolu, True)
  dosya.WriteLine ("Merhaba Dünya!")
  dosya.Close
End Sub

Bu kod, bir FSO (File System Object) nesnesi oluşturur ve onu kullanarak bir dosya oluşturur. Dosya yolu "C:\deneme.txt" olarak belirlenir ve "Merhaba Dünya!" satırını içerecek şekilde yazılır. Sonra dosya kapatılır.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Öğrenmenin Dezavantajları Nelerdir?

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...