VBA Dosya Oluşturma

VBA'da bir dosya oluşturmak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

Sub Dosya_Olustur()
  DosyaYolu = "C:\deneme.txt"
  Set dosya = Fso.CreateTextFile(DosyaYolu, True)
  dosya.WriteLine ("Merhaba Dünya!")
  dosya.Close
End Sub

Bu kod, bir FSO (File System Object) nesnesi oluşturur ve onu kullanarak bir dosya oluşturur. Dosya yolu "C:\deneme.txt" olarak belirlenir ve "Merhaba Dünya!" satırını içerecek şekilde yazılır. Sonra dosya kapatılır.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

VBA Şimdiki Zamanı Getirmek

VBA Dosya Kopyalama

VBA 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği