VBA Dosya Silme

VBA ile dosya silme işlemi yapmak için FileSystemObject objesini kullanabiliriz. FileSystemObject objesi, dosya ve klasörler ile ilgili işlemler yapmak için çeşitli metodlar sunar. Dosya silme işlemi için DeleteFile metodunu kullanabiliriz.

Aşağıdaki kod örneğinde, "C:\DosyaSilinecek.txt" adresindeki dosyayı silmek için FileSystemObject objesi oluşturulur ve DeleteFile metodu kullanılır.

Dim dosyaYolu As String
dosyaYolu = "C:\DosyaSilinecek.txt"

Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

If fso.FileExists(dosyaYolu) Then
    fso.DeleteFile dosyaYolu
    MsgBox "Dosya başarıyla silindi."
Else
    MsgBox "Dosya bulunamadı."
End If

Bu kod, dosya yolunu belirleyen dosyaYolu değişkeni oluşturulur. Daha sonra, FileSystemObject objesi oluşturulur ve dosya varlığını kontrol etmek için FileExists metodu kullanılır. Eğer dosya bulunursa, DeleteFile metodu ile dosya silinir ve kullanıcıya "Dosya başarıyla silindi" mesajı gösterilir. Eğer dosya bulunamazsa, "Dosya bulunamadı" mesajı gösterilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği