VBA Dosya Taşıma

VBA ile dosya taşıma işlemini yapmak için, FileSystemObject objesi kullanılabilir. Bu objenin "MoveFile" metodu, verilen kaynak dosyanın yolunu ve hedef yolunu alarak dosyayı hedef yere taşımak için kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, kaynak dosyanın "C:\kaynak" dizininde bulunduğunu ve hedef yerinin "C:\hedef" dizininde bulunduğunu varsayar.

Sub DosyaTasima()
 Dim FSO As Object
 Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 Dim kaynakDosyaYolu As String
 kaynakDosyaYolu = "C:\kaynak\dosya.txt"
 
 Dim hedefDosyaYolu As String
 hedefDosyaYolu = "C:\hedef\dosya.txt"
 
 FSO.MoveFile kaynakDosyaYolu, hedefDosyaYolu
 MsgBox "Dosya başarıyla taşındı."
End Sub

Kodun açıklaması şu şekildedir.

 • İlk olarak, FileSystemObject objesi tanımlanır ve oluşturulur.
 • Kaynak dosyanın yolu ve hedef dosyanın yolu tanımlanır.
 • Son olarak, "MoveFile" metodu kullanılarak kaynak dosya hedef yere taşınır ve kullanıcıya başarı mesajı gösterilir.

VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek