VBA Dosya Taşıma

VBA ile dosya taşıma işlemini yapmak için, FileSystemObject objesi kullanılabilir. Bu objenin "MoveFile" metodu, verilen kaynak dosyanın yolunu ve hedef yolunu alarak dosyayı hedef yere taşımak için kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, kaynak dosyanın "C:\kaynak" dizininde bulunduğunu ve hedef yerinin "C:\hedef" dizininde bulunduğunu varsayar.

Sub DosyaTasima()
 Dim FSO As Object
 Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 Dim kaynakDosyaYolu As String
 kaynakDosyaYolu = "C:\kaynak\dosya.txt"
 
 Dim hedefDosyaYolu As String
 hedefDosyaYolu = "C:\hedef\dosya.txt"
 
 FSO.MoveFile kaynakDosyaYolu, hedefDosyaYolu
 MsgBox "Dosya başarıyla taşındı."
End Sub

Kodun açıklaması şu şekildedir.

 • İlk olarak, FileSystemObject objesi tanımlanır ve oluşturulur.
 • Kaynak dosyanın yolu ve hedef dosyanın yolu tanımlanır.
 • Son olarak, "MoveFile" metodu kullanılarak kaynak dosya hedef yere taşınır ve kullanıcıya başarı mesajı gösterilir.

VBA

İlginizi Çekebilir

VBA 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek