VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA (Visual Basic for Applications) programlama dillerinde bir dosya oluşturma işlemi için FileSystemObject nesnesinin CreateTextFile metodunu kullanabilirsiniz. Ancak, belirli bir dosya adıyla bir dosya zaten var ise, aynı isimle tekrar dosya oluşturmayı engellemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, dosya varlığını önce kontrol etmeli ve dosya mevcutsa, oluşturma işlemini yapmamalısınız.

Aşağıdaki VBA kodu buna örnek oluşturur..

Sub DosyaOluşturmaVarsaOluşturma()
  Dim dosyaYolu As String
  dosyaYolu = "C:\dosyalar\yeniDosya.txt"

  If Not FileExists(dosyaYolu) Then
   Dim fso As Object
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   fso.CreateTextFile dosyaYolu
   MsgBox "Dosya başarıyla oluşturuldu: " & dosyaYolu
  Else
   MsgBox "Dosya zaten mevcut: " & dosyaYolu
  End If
End Sub

Function FileExists(dosyaYolu As String) As Boolean
  Dim fso As Object
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  FileExists = fso.FileExists(dosyaYolu)
End Function

Kodun çalışması şu şekilde olacaktır..

 • İlk olarak, dosyaYolu değişkeni için bir dosya yolu belirlenir.
 • FileExists fonksiyonu ile dosya varlığı kontrol edilir. Eğer dosya yoksa, FileExists fonksiyonu False döndürür ve If bloğu çalışmaya devam eder.
 • CreateObject metodu ile FileSystemObject nesnesi oluşturulur.
 • fso.CreateTextFile metodu ile dosya yolu verilen bir dosya oluşturulur.
 • Dosya başarıyla oluşturuldu ise, kullanıcıya bir mesaj kutusu ile bildirilir.
 • Dosya zaten mevcutsa, kullanıcıya bir mesaj kutusu ile bildirilir.

VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Dosya Silme

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği