VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA ile bir dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek, FileSystemObject kullanarak yapılabilir. Bu objeyi kullanarak dosya adını belirleyerek tarihini değiştirebilirsiniz.

Dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.

Sub DosyaTarihiniDegistir()
  Dim dosyaYolu As String
  Dim fso As FileSystemObject

  dosyaYolu = "C:\Users\User\Desktop\example.txt"
  Set fso = New FileSystemObject

  'Dosya var mı kontrol et
  If fso.FileExists(dosyaYolu) Then
    'Dosya tarihini belirtilen tarih olarak değiştir
    fso.GetFile(dosyaYolu).DateLastModified = #02/07/2023 13:00:00#
  Else
    MsgBox dosyaYolu & " dosyası bulunamadı."
  End If
End Sub

Yukarıdaki kod, FileSystemObject objesini oluşturur ve dosya adını belirtilen dosyaYolu değişkeni ile birlikte verir. Dosya adı verilen dosyaYolu değişkeninde bulunuyorsa, fso.GetFile() fonksiyonu ile dosya öğesi alınır ve DateLastModified özelliği ile dosyanın güncelleme tarihi belirtilen tarih olarak değiştirilir. Eğer dosya bulunamadıysa, kullanıcıya "dosyaYolu dosyası bulunamadı." mesajı verilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

VBA Sinüs Değerini Hesaplama