VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA ile bir dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek, FileSystemObject kullanarak yapılabilir. Bu objeyi kullanarak dosya adını belirleyerek tarihini değiştirebilirsiniz.

Dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.

Sub DosyaTarihiniDegistir()
  Dim dosyaYolu As String
  Dim fso As FileSystemObject

  dosyaYolu = "C:\Users\User\Desktop\example.txt"
  Set fso = New FileSystemObject

  'Dosya var mı kontrol et
  If fso.FileExists(dosyaYolu) Then
    'Dosya tarihini belirtilen tarih olarak değiştir
    fso.GetFile(dosyaYolu).DateLastModified = #02/07/2023 13:00:00#
  Else
    MsgBox dosyaYolu & " dosyası bulunamadı."
  End If
End Sub

Yukarıdaki kod, FileSystemObject objesini oluşturur ve dosya adını belirtilen dosyaYolu değişkeni ile birlikte verir. Dosya adı verilen dosyaYolu değişkeninde bulunuyorsa, fso.GetFile() fonksiyonu ile dosya öğesi alınır ve DateLastModified özelliği ile dosyanın güncelleme tarihi belirtilen tarih olarak değiştirilir. Eğer dosya bulunamadıysa, kullanıcıya "dosyaYolu dosyası bulunamadı." mesajı verilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği