VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA dilinde dosyanın uzantısını elde etmek için Right fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki kod bloğu bir dosya adı verildiğinde, dosyanın uzantısını gösterecektir.

Public Function DosyaUzantisi(dosyaAdi As String) As String
    DosyaUzantisi = Right(dosyaAdi, Len(dosyaAdi) - InStrRev(dosyaAdi, "."))
End Function

Sub Example()
    Dim dosyaAdi As String
    dosyaAdi = "dosya.txt"
    Debug.Print DosyaUzantisi(dosyaAdi)
End Sub

InStrRev fonksiyonu ile dosyaAdi parametresindeki son nokta karakterinin pozisyonu bulunur ve Right fonksiyonu ile dosyaAdi parametresinin sonundan başlayarak dosyaAdi parametresinin uzantısı elde edilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği