VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA dilinde dosyanın uzantısını elde etmek için Right fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki kod bloğu bir dosya adı verildiğinde, dosyanın uzantısını gösterecektir.

Public Function DosyaUzantisi(dosyaAdi As String) As String
    DosyaUzantisi = Right(dosyaAdi, Len(dosyaAdi) - InStrRev(dosyaAdi, "."))
End Function

Sub Example()
    Dim dosyaAdi As String
    dosyaAdi = "dosya.txt"
    Debug.Print DosyaUzantisi(dosyaAdi)
End Sub

InStrRev fonksiyonu ile dosyaAdi parametresindeki son nokta karakterinin pozisyonu bulunur ve Right fonksiyonu ile dosyaAdi parametresinin sonundan başlayarak dosyaAdi parametresinin uzantısı elde edilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Dosya Silme

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Tek Satırda If Else Yazmak