VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA programlama dilinde dosyaların uzantısını değiştirmek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

Sub dosya_uzantisi_degistir()
  Dim dosya_yolu As String
  Dim eski_dosya_adi As String
  Dim yeni_dosya_adi As String
  dosya_yolu = "C:\dosyalar\"
  eski_dosya_adi = "dosya.txt"
  yeni_dosya_adi = "dosya.xlsx"
  Name dosya_yolu & eski_dosya_adi As dosya_yolu & yeni_dosya_adi
End Sub

Bu kod, C sürücüsündeki "dosyalar" dizinindeki "dosya.txt" dosyasının uzantısını ".xlsx" olarak değiştirir. dosya_yolu değişkeni, dosyanın bulunduğu dizinin yolunu belirtir ve eski_dosya_adi ve yeni_dosya_adi değişkenleri, eski ve yeni dosya adını belirtir. Name komutu, dosyanın adını değiştirir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Şimdiki Zamanı Getirmek

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği