VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub IkinciDerecedenDenklemHesapla()

  Dim a As Double, b As Double, c As Double, d As Double, 
  r As Double, r1 As Double, r2 As Double, rp As Double, ip As Double
  
  'Katsayıları kullanıcıdan al
  a = InputBox("İlk katsayıyı girin:")
  b = InputBox("İkinci katsayıyı girin:")
  c = InputBox("Üçüncü katsayıyı girin:")
  
  If a <> 0.0 Then
    'Diskriminantı hesapla
    d = (b * b) - (4 * a * c)
    
    If d = 0.0 Then
      'Kökler reel ve eşittir
      r = -b / (2 * a)
      MsgBox "Kökler " & r & " ve " & r & "dır."
    
    ElseIf d > 0.0 Then
      'Kökler reel ve farklıdır
      r1 = (-b + (Sqr(d))) / (2 * a)
      r2 = (-b - (Sqr(d))) / (2 * a)
      MsgBox "Kök1: " & r1 & vbCrLf & "Kök2: " & r2
      
    Else
      'Kökler sanal sayılardır
      rp = -b / (2 * a)
      ip = Sqr(-d) / (2 * a)
      MsgBox "Kök1: " & rp & "+ i" & ip & vbCrLf & "Kök2: " & rp & "- i" & ip
    End If
  
  Else
    MsgBox "Kareköklü ifade değildir."
  End If
End Sub
İlginizi Çekebilir

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek