VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"VBA" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim santigratStr As String
  Dim santigrat As Integer
  Dim fahrenheit As Single
  
  Debug.Print "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: "
  santigratStr = InputBox("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
  santigrat = CInt(santigratStr)
  fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32

  Debug.Print "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & fahrenheit
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringin Küçük Harfe Çevrilmesi

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

VBA Guid Yaratmak

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği