VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"VBA" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim santigratStr As String
  Dim santigrat As Integer
  Dim fahrenheit As Single
  
  Debug.Print "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: "
  santigratStr = InputBox("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
  santigrat = CInt(santigratStr)
  fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32

  Debug.Print "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & fahrenheit
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Tüm Satırları Auto Fit Yapmak

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

VBA Tüm Worksheet'lerin Gizliliğini Kaldırmak

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği