VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"VBA" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim santigratStr As String
  Dim santigrat As Integer
  Dim fahrenheit As Single
  
  Debug.Print "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: "
  santigratStr = InputBox("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
  santigrat = CInt(santigratStr)
  fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32

  Debug.Print "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & fahrenheit
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...