VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak

Çalıştığınız "worksheet" ler şifrelenmiş ve koruma altındaysa ve bu korumayı kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki macro kodunu kullanabilirsiniz.

Sub SifreKaldir() 
   Dim ws As Worksheet 
   Dim password As String 
   password = "Test123" 
   For Each ws In Worksheets 
   ws.Unprotect password:=password 
   Next ws
End Sub

  • Not: Bu kodda geçen şifre metni, koruma altına aldığınız şifre ile aynı olmalıdır. Yani koruma altına almak için hangi şifreyi kullandıysanız korumayı kaldırmak için de aynı şifreyi kullanmak zorundasınız.

VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği