VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak

Çalıştığınız "worksheet" ler şifrelenmiş ve koruma altındaysa ve bu korumayı kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki macro kodunu kullanabilirsiniz.

Sub SifreKaldir() 
   Dim ws As Worksheet 
   Dim password As String 
   password = "Test123" 
   For Each ws In Worksheets 
   ws.Unprotect password:=password 
   Next ws
End Sub

  • Not: Bu kodda geçen şifre metni, koruma altına aldığınız şifre ile aynı olmalıdır. Yani koruma altına almak için hangi şifreyi kullandıysanız korumayı kaldırmak için de aynı şifreyi kullanmak zorundasınız.

VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması