VBA Şimdiki Zamanı Getirmek

VBA kullanarak şimdiki zamanı getirmek için Now işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod bloğu, şimdiki tarih ve saat bilgisini alır ve bir metin dizesine dönüştürür..

Public Function SimdikiZaman() As String
    SimdikiZaman = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh:mm:ss")
End Function

Örnek çıktı şu şekilde olacaktır..

2023-02-16 15:42:27


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

VBA Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği