VBA Şimdiki Zamanı Getirmek

VBA kullanarak şimdiki zamanı getirmek için Now işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod bloğu, şimdiki tarih ve saat bilgisini alır ve bir metin dizesine dönüştürür..

Public Function SimdikiZaman() As String
    SimdikiZaman = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh:mm:ss")
End Function

Örnek çıktı şu şekilde olacaktır..

2023-02-16 15:42:27


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA Tüm Satırları Auto Fit Yapmak

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme