VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Sub Main()
  Dim a As String
  Dim b As String
  b = ""
  a = InputBox("String Değeri Girin:")
  Dim n As Integer
  n = Len(a)
  For i = n - 1 To 0 Step -1
    b = b & Mid(a, i + 1, 1)
  Next

  If StrComp(a, b, vbTextCompare) = 0 Then
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynıdır."
  Else
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği