VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Sub Main()
  Dim a As String
  Dim b As String
  b = ""
  a = InputBox("String Değeri Girin:")
  Dim n As Integer
  n = Len(a)
  For i = n - 1 To 0 Step -1
    b = b & Mid(a, i + 1, 1)
  Next

  If StrComp(a, b, vbTextCompare) = 0 Then
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynıdır."
  Else
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

VBA Dört İşlem Yapan Örnek