VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Sub Main()
  Dim a As String
  Dim b As String
  b = ""
  a = InputBox("String Değeri Girin:")
  Dim n As Integer
  n = Len(a)
  For i = n - 1 To 0 Step -1
    b = b & Mid(a, i + 1, 1)
  Next

  If StrComp(a, b, vbTextCompare) = 0 Then
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynıdır."
  Else
    MsgBox "Tersten okunuşu ile aynı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme