VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA'da tek satırda if-else yapısı oluşturmak için IIf() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, üç parametre alır: koşul, koşul doğruysa döndürülecek değer ve koşul yanlışsa döndürülecek değer. Aşağıdaki örnek kodda, IIf() fonksiyonu kullanılarak tek satırda if-else yapısı oluşturulmuştur.

Dim sayi As Integer
sayi = 10
MsgBox IIf(sayi > 0, "sayı pozitif", "sayı negatif")

Bu örnekte, "sayi" değişkeni kontrol edilir ve eğer sayı pozitifse "sayı pozitif" mesajı, aksi takdirde "sayı negatif" mesajı görüntülenir.

VBA'da tek satırda if-else yapısı, programlama yaparken oldukça kullanışlıdır. Özellikle, kısa if-else yapıları için IIf() fonksiyonu ideal bir çözümdür. Ancak, uzun ve karmaşık if-else yapıları için bu yöntem tavsiye edilmez. Böyle durumlarda, geleneksel if-else blokları daha okunaklı olacaktır.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Dosya Silme

VBA Tüm Birleştirilen Hücreleri Kaldırmak

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Text Wrap Kaldırma