VBA Text Wrap Kaldırma

Excel'de Text Wrap (Metin Sarma) özelliğini kaldırmak için aşağıdaki macro kodu kullanabilirsiniz. Bu kod çalıştıktan sonra tüm sütun ve satırlar Auto Fit olacaktır.

Sub TextWrapKaldir() 
   Range("A1").WrapText = False
End Sub 


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak