VBA Text Wrap Kaldırma

Excel'de Text Wrap (Metin Sarma) özelliğini kaldırmak için aşağıdaki macro kodu kullanabilirsiniz. Bu kod çalıştıktan sonra tüm sütun ve satırlar Auto Fit olacaktır.

Sub TextWrapKaldir() 
   Range("A1").WrapText = False
End Sub 


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

VBA 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği