VBA Tüm Pivot Tabloları Refresh Etmek

Workbook (çalışma kitabı) içindeki tüm pivot tabloları refresh yani tazelemek için aşağıdaki macro kodunu kullanabilirsiniz.

Sub RefreshPivotTablolar() 
   Dim PT As PivotTable 
   For Each PT In ActiveSheet.PivotTables 
   PT.RefreshTable 
   Next PT 
End Sub 


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

VBA Diziye Eleman Ekleme

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Dosya Silme

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği