VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub CalculateAverage()
  Dim count As Integer
  Dim sum As Double
  Dim number As Double
  Dim avg As Double

  count = 0
  sum = 0

  Do While count < 10
    number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
    sum = sum + number
    count = count + 1
  Loop

  avg = sum / 10

  MsgBox "Ortalama: " & avg
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak

VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği