VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub CalculateAverage()
  Dim count As Integer
  Dim sum As Double
  Dim number As Double
  Dim avg As Double

  count = 0
  sum = 0

  Do While count < 10
    number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
    sum = sum + number
    count = count + 1
  Loop

  avg = sum / 10

  MsgBox "Ortalama: " & avg
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi