VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub Main()
  Dim radius As Double
  radius = CDbl(InputBox("Yarıçap Girin:"))

  Dim c As Double
  c = 2 * Application.WorksheetFunction.Pi * radius

  Dim area As Double
  area = Application.WorksheetFunction.Pi * radius * radius

  MsgBox "Dairenin Çevresi: " & c & vbCrLf & "Dairenin Alanı: " & area
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...