Veritabanı Normalization (Normalleşme) Nedir?

Veritabanı Normalization (Normalleştirme), ilişkisel veritabanı tasarımı ile fazlalık olan verileri en aza indirmek için yapılan organize etme süreci olarak adlandırılabilir.

İlişkisel veritabanları oluşturmaya yardımcı olan kurallara dayalı veri yapılarına dayanır.

Normalleştirme genellikle veritabanı verilerini farklı tablolara bölme ve tablolar arasında ilişkileri tanımlamayı içerir.

Burada amaç verileri izole etmektir, böylece bir alanın eklenmesi, silinmesi ve değiştirilmesi tek bir tabloda yapılabilir ve daha sonra tanımlanmış ilişkiler aracılığıyla veritabanının geri kalanına otomatik olarak etki edebilir.İlginizi Çekebilir

Anahtar-Değer (Key-Value) Veritabanı Nedir?

Veri Bütünlüğü Nedir?

Veritabanında Artık (Sahipsiz) Kayıt Nedir?

Primary Key Nedir?

Veritabanları İçin ACID Özelliği Nedir?