Veritabanı Normalization (Normalleştirme) Form Türleri Nelerdir?

Normalleşmenin birçok farklı türü vardır. Aşağıda en çok bilinenler verilmiştir..

1NF: Yinelenen Grupları Ortadan Kaldırma (Eliminate Repeating Groups) Her ilgili öznitelik grubu (attributes) için ayrı bir tablo yapın ve her bir tabloya bir birincil anahtar (primary key) verin. Her alan, özelliğinden en fazla bir değer içerir.

2NF: Fazla Verileri Ortadan Kaldırma (Eliminate Redundant Data) Bir öznitelik (attribute), çok-değerli bir anahtarın (multi-valued key) yalnızca bir kısmına bağlıysa, onu başka bir tabloya koyun.

3NF: Anahtara Bağlı Olmayan Sütunları Kaldırma (Eliminate Columns Not Dependent On Key) Nitelikler (attributes) anahtarın açıklamasına katkıda bulunmuyorsa, onları ayrı bir tablodan kaldırın. Tüm nitelikler doğrudan birincil anahtar üzerinden bağlı olmalıdır.

BCNF: Boyce-Codd Normal Formu Aday anahtar özellikleri arasında önemsiz olmayan bağımlılıklar varsa, sonra bunları ayrı tablolara ayırın.

4NF: Bağımsız Çoklu İlişkileri Ayırma (Isolate Independent Multiple Relationships) Hiçbir tablo iki veya daha fazla 1:n veya n:m ilişkisi içeremez. Doğrudan ilişkilidir.

5NF: Anlamsal Olarak Çoklu İlişkileri İzole Etme (Isolate Semantically Related Multiple Relationships) Mantıksal olarak ilişkili çoktan çoğa ilişkileri (many-to-many relationships) ayırmayı haklı çıkaran bilgiler üzerinde pratik kısıtlamalar olabilir.

ONF: Optimal Normal Form Yalnızca basit (temel) gerçeklerle sınırlı Nesne "Rol Model" gösterimi olmalıdır.

DKNF: Etki Alanı Anahtarı Normal Formu (Domain-Key Normal Form) Tüm modifikasyon anomalilerinden arınmış bir modelin DKNF'de olduğu söylenir. Bu normalleştirme yönergelerinin birikimli olduğunu unutmayın. Bir veritabanı için 3NF'de olmak için önce 2NF ve 1NF veritabanının tüm kriterlerini karşılaması gerekir.İlginizi Çekebilir

OLAP Nedir?

MPP Veritabanı Nedir?

Primary Key Nedir?

Veritabanında Sütun Nedir?

Veritabanı View Nedir?