Veritabanında Hücre Nedir?

Veritabanında hücre (cell), tablonun satır ve sütunların kesiştiği bölümüdür. Bir hücre, verilerin belirli bir bölümünü bir kayıt içinde tutmak için tasarlanmıştır.

Bir tablo satırı, yatay olarak yan yana çalışan bir veya daha fazla hücreden oluşur. Sütun, birbirinin altında dikey olarak uzanan bir veya daha fazla hücreden oluşur.

Veritabanı sütunlarına tipik olarak, o sütundaki her hücrenin tutmasına izin verilen bir veri türü atanır. Bu nedenle, bir sütundaki tüm hücreler bir veri türünü içerir.

Her sütun farklı bir veri türüne sahip olabileceğinden, bu, her kaydın çeşitli veri türlerini barındırabileceği anlamına gelebilir.

Örneğin bir müşteri kaydı, isim, adres, telefon, doğum tarihi, kimlik numarası gibi bilgilerden oluşabileceği için çeşitli veri tiplerini barındırabilir.İlginizi Çekebilir

Veritabanları İçin ACID Özelliği Nedir?

Veritabanında Artık (Sahipsiz) Kayıt Nedir?

OLTP Nedir?

Primary Key Nedir?

Veritabanı Normalization (Normalleşme) Nedir?