Veritabanında Sütun Nedir?

İlişkisel bir veritabanında sütun (kolon), bir tablo içindeki dikey bir hücre grubudur.

Ayrıca, bir sorgunun sonuç kümesindeki dikey hücre grubunu veya görünümler (view), saklı yordamlar (sp), tablo değerli işlevler (table-valued functions) vb. gibi diğer veritabanı nesnelerini tanımlamak için de kullanılır.

Bir tabloda, her sütuna tipik olarak bir veri türü ve o sütunda depolanabilecek değer türünü belirleyen diğer kısıtlamalar (constraints) atanır. Örneğin, bir sütun e-posta adreslerini, diğeri ise telefon numaralarını kabul edebilir.

Boş bir veritabanı tablosu oluşturduğunuzda, sütunları veri türleri ve kısıtlamalarla birlikte tanımlarsınız. Bu nedenle, boş bir tablo satır içermez, ancak yine de sütunlarını ve kısıtlamalarını içerir. Satır eklediğinizde (yani veri eklediğinizde), bunlar yalnızca her bir sütun tarafından tanımlanan veri türünü içerebilir.

  • Not: Sütun ve alan terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır.


İlginizi Çekebilir

Veritabanında İlişki Nedir?

Veritabanı Normalization (Normalleştirme) Form Türleri Nelerdir?

Veritabanında Artık (Sahipsiz) Kayıt Nedir?

Veritabanında Kayıt Nedir?

Veritabanları İçin ACID Özelliği Nedir?