Veritabanında Tablo Nedir?

Veritabanı tablosu, verileri satırlar (row) ve sütunlar (column) halinde düzenleyen ızgara şeklinde yapılardır.

Tablolar, Excel uygulamasındaki çalışma sayfalarına benzer. Satırlar yatay olarak uzanır ve her kaydı temsil eder. Sütunlar dikey olarak uzanır ve belirli bir alanı (field) temsil eder. Satırlar ve sütunlar kesişerek bir ızgara oluşturur. Satırların ve sütunların kesişimi, tablodaki her bir hücreyi (cell) tanımlar.

Bir sütunun başlık hücresi genellikle sütunun adını (header) görüntüler. Sütun, genellikle o sütundaki her bir hücrenin içeriğini yansıtacak şekilde adlandırılır. Örneğin, "SehirAdi" sütun ismi, hücrelerin bir sehirin adını içereceğini belirtmek için kullanılır.

Satırların tipik olarak bir başlık hücresi yoktur, ancak genellikle ilk sütun, kimlik (ID) gibi benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Birincil anahtar benzersiz bir tanımlayıcı gerektirdiğinden (yani, bu alanın değeri her kayıt için farklı olacaktır), bu alan genellikle birincil anahtar olarak atanır.

Bu, her kaydı kimliğine (veya başka bir benzersiz tanımlayıcıya) göre tanımlayabileceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle tablolar, yalnızca kaydın birincil anahtar değerine başvurarak diğer tablolardaki kayıtlara başvurabilir. Bu durumda tabloların bir ilişkisi vardır. İlişkisel kısım, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden gelmektedir.İlginizi Çekebilir

Veritabanı View Nedir?

Veri Bütünlüğü Nedir?

Veritabanında Sütun Nedir?

OODBMS Nedir?

RDBMS Nedir?