Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Asal sayılar sadece 1 ve kendisine bölünebilinen sayılardır. En küçük asal sayı 2 dir. Visual Basic 'de 1 ile 100 arasındaki asal sayıların toplamını sağlayan kod aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim toplam As Integer = 0
    Dim asal As Boolean = True

    For i As Integer = 2 To 100 - 1
      For j As Integer = 2 To i - 1
        If i <> j AndAlso i Mod j = 0 Then
          asal = False
          Exit For
        End If
      Next
      If asal Then toplam += i
      asal = True
    Next

    Console.WriteLine(toplam)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Linq Single Kullanımı