Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Asal sayılar sadece 1 ve kendisine bölünebilinen sayılardır. En küçük asal sayı 2 dir. Visual Basic 'de 1 ile 100 arasındaki asal sayıların toplamını sağlayan kod aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim toplam As Integer = 0
    Dim asal As Boolean = True

    For i As Integer = 2 To 100 - 1
      For j As Integer = 2 To i - 1
        If i <> j AndAlso i Mod j = 0 Then
          asal = False
          Exit For
        End If
      Next
      If asal Then toplam += i
      asal = True
    Next

    Console.WriteLine(toplam)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği