Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Aralık Değeri Girin: ")
    Dim number As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

    For num As Integer = 2 To number
      Dim isPrime As Boolean = True
      For i As Integer = 2 To num / 2
        If num Mod i = 0 Then
          isPrime = False
          Exit For
        End If
      Next

      If isPrime Then
        Console.WriteLine(num)
      End If
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yar ...

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Stringin Son Karakterini Alma

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı