Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Aralık Değeri Girin: ")
    Dim number As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

    For num As Integer = 2 To number
      Dim isPrime As Boolean = True
      For i As Integer = 2 To num / 2
        If num Mod i = 0 Then
          isPrime = False
          Exit For
        End If
      Next

      If isPrime Then
        Console.WriteLine(num)
      End If
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Dosya Taşıma

Visual Basic While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örne ...

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme