Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim s As Integer = 0
    Console.Write("Sayi Girin: ")
    Dim n As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    If n > 1 Then
      For i As Integer = 1 To n
        If i Mod 2 = 0 Then
          s += i
        End If
      Next

      Console.WriteLine(vbLf & "Toplam: " & s)
    Else
      Console.WriteLine(vbLf & "Sayi 1'den buyuk olmalidir.")
    End If
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Kopyalama

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı