Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim s As Integer = 0
    Console.Write("Sayi Girin: ")
    Dim n As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    For i As Integer = 1 To n
      s += i
    Next

    Console.WriteLine(vbCrLf & "Toplam: " & s)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic GetHashCode Kullanımı

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme