Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim s As Integer = 0
    Console.Write("Sayi Girin: ")
    Dim n As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    For i As Integer = 1 To n
      s += i
    Next

    Console.WriteLine(vbCrLf & "Toplam: " & s)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String EndsWith Kullanımı

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı