Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim s As Integer = 0
    Console.Write("Sayi Girin: ")
    Dim n As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    For i As Integer = 1 To n
      s += i
    Next

    Console.WriteLine(vbCrLf & "Toplam: " & s)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Visual Basic String EndsWith Kullanımı

Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Visual Basic Substring Metodu