Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic dilinde programın çalıştığı bilgisayarın adını bulmak için Environment sınıfının MachineName özelliği kullanılır.

Aşağıda nasıl kullanıldığı ile ilgili örnek kod verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim bilgisayarAdi As String = System.Environment.MachineName
    Console.WriteLine(bilgisayarAdi)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma