Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

Visual Basic programlama dilinde bir derecenin kosinüs değerini bulmak için Math sınıfının Cos() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini almaktadır ve size kosinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180)

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim derece As Double = 80
    Dim radyan As Double = derece * (Math.PI / 180)
    Dim cosinus As Double = Math.Cos(radyan)

    Console.WriteLine(cosinus)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

80 derecenin kosinüs değerini bulmak için ilk önce dereceyi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.173648.." olarak döndü.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic Uzantıya Göre Dosya Arama