Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

Visual Basic programlama dilinde bir derecenin kosinüs değerini bulmak için Math sınıfının Cos() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini almaktadır ve size kosinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180)

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim derece As Double = 80
    Dim radyan As Double = derece * (Math.PI / 180)
    Dim cosinus As Double = Math.Cos(radyan)

    Console.WriteLine(cosinus)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

80 derecenin kosinüs değerini bulmak için ilk önce dereceyi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.173648.." olarak döndü.İlginizi Çekebilir

Visual Basic List'den Eleman Çıkarma

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Linq Contains Metodu

Visual Basic Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği