Visual Basic Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

Visual Basic 'de sinüs değerini bulmak için Math sınıfının Sin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini alıp size sinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180)

Aşağıdaki fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair bir örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim derece As Double = 30
    Dim radyan As Double = derece * (Math.PI / 180)
    Dim sinus As Double = Math.Sin(radyan)

    Console.WriteLine(sinus)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

30 derecenin sinüsünü bulmak için ilk önce derecemizi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.5" olarak dönmektedir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic Byte Dizisini Stringe Çevirmek

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği