Visual Basic Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

Visual Basic 'de sinüs değerini bulmak için Math sınıfının Sin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini alıp size sinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180)

Aşağıdaki fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair bir örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim derece As Double = 30
    Dim radyan As Double = derece * (Math.PI / 180)
    Dim sinus As Double = Math.Sin(radyan)

    Console.WriteLine(sinus)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

30 derecenin sinüsünü bulmak için ilk önce derecemizi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.5" olarak dönmektedir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme

Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Dosya Silme